Η Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Θεσσαλίας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ευχαριστεί θερμά τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Λάρισας (ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.ΛΑ.) για τη δωρεά καπέλων αντηλιακής προστασίας και υγιεινών σνακ για παιδιά. Τα παραπάνω είδη διανεμήθηκαν κατά τη διάρκεια ενημερωτικών δράσεων της Κινητής Μονάδας σε σχολικές μονάδες της Θεσσαλίας.
Η Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Θεσσαλίας του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ανήκει στο δίκτυο υπηρεσιών του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και έχει έδρα τη Λάρισα. Απευθύνεται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης από νόμιμες ή παράνομες ουσίες, στις οικογένειές τους αλλά και σε ανθρώπους που επιθυμούν να ενημερωθούν για ζητήματα σχετικά με τις εξαρτήσεις.
Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς λίστες αναμονής, με σεβασμό στο απόρρητο των πληροφοριών.
Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Θεσσαλίας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ με έδρα τη Λάρισα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2021 - 2027» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ευχαριστήριο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

Ευχαριστήριο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

Ευχαριστήριο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

Ευχαριστήριο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

Ευχαριστήριο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ