Ιδρύθηκε από μια μικρή ομάδα οραματιστών φαρμακοποιών το 1986 με στόχο την παροχή υπηρεσιών προμήθειας του φαρμακείου και μετά από δυναμική πορεία τριών δεκαετιών, σήμερα αποτελεί πρότυπο σύγχρονου οργανισμού εμπορίας και διανομής προϊόντων φαρμακείου με την χρήση συστημάτων αυτοματοποίησης και ρομποτικής, που διασφαλίζουν υψηλή ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών του.

Παράλληλα, διεύρυνε την γκάμα των υπηρεσιών του, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης του ευαίσθητου ρόλου του φαρμακοποιού. Διαθέτει φαρμακευτικά, παραφαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προιόντα, είδη βρεφανάπτυξης και εξυπηρετεί 160 φαρμακεία-μέλη αλλά και φαρμακεία πελάτες σε όλο τον νομό της Λάρισας. Οι επενδύσεις του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.ΛΑ άρχισαν με την αγορά νέων ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων το 1993 και συνεχίστηκαν με γρήγορους ρυθμούς την τελευταία πενταετία, με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των χώρων αποθήκευσης, διανομής φαρμάκων καθώς και τον χώρο διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών.

 

Το όραμα μας
Η λειτουργία ενός συνεταιρισμού με σύγχρονες δομές, με ανθρώπινο πρόσωπο, υγιείς βάσεις, μεγάλη κερδοφορία και ασφαλή λειτουργία, με αφοσιωμένους εργαζόμενους και πελάτες.

Η αποστολή μας
Να οδηγούμε τις εξελίξεις με συλλογική προσπάθεια, αίσθημα ευθύνης, περίσσεια αφοσίωση και ζήλο, αξίες και φιλοσοφία που διέπουν και ενισχύουν διαχρονικά την αξιοπιστία μας.

Η φιλοσοφία μας
Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας

Οι αξίες μας
Συνεργασία – Διαφάνεια – Ποιότητα – Καινοτομία

 

 

 

Πιστοποίηση

Σε επιβεβαίωση της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης, ο συνεταιρισμός διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας, από τον διεθνούς εγκυρότητας φορέα TUV HELLAS, κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015, την υπουργική απόφαση 1348/04 και τις κατευθυντήριες γραμμές 2013/c 343/01 στις δραστηριότητες εμπορίας, αποθήκευσης και διανομής φαρμακευτικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποστειρωμένων και μη, ειδών φαρμακείου, ορθοπεδικών και καλλυντικών προϊόντων.

 

 

Συνεταιρισμός