Η μεγάλη σημασία που δίνει ο ΠΡΟΣΥΦΛΑ Π.Ε. στον παράγοντα "άνθρωπο" αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα και την βάση της επιτυχίας του. Η ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού του  είναι επίσης εκείνη που διασφαλίζει την ανάπτυξη και την καταξίωση του στην μακροχρόνια πορεία του. Η επιλογή των στελεχών σε όλα τα επίπεδα ακολουθεί αυστηρά κριτήρια, πάντα με γνώμονα τη ικανότητα, την ομαδική εργασία και την αφοσίωση στο όραμα και τους στόχους του συνεταιρισμού.

Ο ΠΡΟΣΥΦΛΑ Π.Ε. απασχολεί σήμερα  34 άτομα.

Ανθρώπινο Δυναμικό