Μια από τις θεμελιώδεις απόψεις μας , που συνιστά μέρος της φιλοσοφίας και του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουμε το έργο μας, είναι πώς οι φαρμακοποιοί - μέλη μας είναι σύμβουλοι υγείας. Είναι εξειδικευμένοι και καλά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες της υγείας που έχουν "ρόλο κλειδί" στην παροχή της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Η γνώση συνιστά στοιχείο της ανταγωνιστικότητας του φαρμακείου και γι αυτό ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.ΛΑ. Π.Ε. προσφέρει στα μέλη του την δυνατότητα μέσω σεμιναρίων και επισκέψεων σε εκθέσεις του κλάδου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ενημέρωση σε επιστημονικά και εμπορικά θέματα όπως:

  • Τεχνικές διαχείρισης φαρμακείου
  • Θέματα φαρμακευτικής νομοθεσίας
  • Επενδυτικά επιδοτούμενα προγράμματα
  • με εισηγητές εξειδικευμένους επιστήμονες

Στόχος μας να εκπαιδεύομαι τα φαρμακεία-μέλη μας, ώστε το καταναλωτικό κοινό που τα επισκέπτεται να απολαμβάνει υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής, αντάξιες των προσδοκιών του.

 

 

Επιμόρφωση