Δ.Σ. του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.ΛΑ.

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.ΛΑ., όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες στις 15/10/2019 είναι:

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος

ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -Αντιπρόεδρος

ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Γραμματέας

ΤΖΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Ταμίας

ΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Μέλος

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Μέλος