Οι Φαρμακοποιοί του Κόσμου (www.worldpharmacists.org)  παρουσία της Προέδρου τους κας Μανωλάκου Δώρας και μέλη τους, ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. (www.peifasyn.gr)  παρουσία του Διευθυντή κ. Μουχτή Αθανάσιου, με την συνεργασία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας (www.fslarisas.gr) και του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.ΛΑ. (www.prosyfla.gr) συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης προς εξυπηρέτηση των πληγέντων φαρμακοποιών και τους πελάτες των φαρμακείων τους.

Επίσης: Συνεργάτες και προμηθευτές του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.ΛΑ. (που θα έχει την ευθύνη της αποθήκευσης και διανομής) έχουν ήδη ξεκινήσει την αποστολή υλικών προς στήριξη των πληγέντων. .

Βοήθεια Πλημμυροπαθών