1987-1997: Η πρώτη δεκαετία ανάπτυξης

Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.ΛΑ. Π.Ε. ιδρύθηκε το 1986 από μια μικρή ομάδα φαρμακοποιών που οραματίσθηκαν καλύτερους όρους λειτουργίας για μία ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του φαρμακείου, στην προμήθεια στα στοκ και στην επάρκεια. Μετά την παρέλευση της πρώτης δεκαετίας ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.ΛΑ. Π.Ε. ξεπέρασε εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις κατακτώντας μια από τις πλέον ηγετικές θέσεις στον χώρο των επιχειρήσεων του κλάδου φαρμάκων και στην διακίνηση παρα-φαρμακευτικών, Ιατροτεχνολογικών προιόντων.

 

1998-2005 : Η οκταετία των επενδύσεων και της διεύρυνσης

Ο συνεταιρισμός διευρύνει και ισχυροποιεί περαιτέρω το μερίδιο του και προχωρά σε υλοποίηση προγραμμάτων προς τα φαρμακεία παρέχοντας τις εκπτώσεις επί των τιμολογίων αγοράς , σύγχρονο στόλο μεταφορικών μέσων διανομής καθώς και συχνή καθιέρωση προσφορών. Οι επενδύσεις στην επιχείρηση άρχισαν με την αγορά νέων αποθηκευτικών χώρων το 1993 αλλά συνεχίστηκαν με γρήγορους ρυθμούς την τελευταία πενταετία με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των χώρων αποθήκευσης, διανομής φαρμάκων, καθώς και των χώρων διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών.

 

Σήμερα

Συνεχώς διευρύνει την γκάμα των υπηρεσιών του, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης του ευαίσθητου ρόλου του φαρμακοποιού. Διαθέτει φαρμακευτικά, παραφαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προιόντα, είδη βρεφανάπτυξης και εξυπηρετεί 160 φαρμακεία-μέλη αλλά και φαρμακεία πελάτες σε όλο τον νομό της Λάρισας.