Καλώς ήρθατε στο prosyfla.gr

Εάν συνεχίζετε να περιηγήστε και να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με και να δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης, που διέπουν τη σχέση του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.ΛΑ. μαζί σας αναφορικά με αυτή την ιστοσελίδα. Οι όροι "ΠΡΟΣΥΦΛΑ" ή "prosyfla.gr" ή "εμάς" ή "εμείς" αναφέρoνται στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, ΠΡΟΣΥΦΛΑ, με έδρα στη ΛΑΡΙΣΑ, ΕΛΛΑΔΑ. Ο όρος "εσείς" αναφέρεται στο χρήστη ή επισκέπτη της ιστοσελίδας μας.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης:


- Το περιεχόμενο των σελίδων αυτής της ιστοσελίδας είναι για γενική πληροφόρηση και χρήση μόνο. Μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

- Ούτε εμείς ούτε οποιαδήποτε τρίτα μέρη παρέχουν καμία εγγύηση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή καταλληλότητα των πληροφοριών και του υλικού που βρίσκονται ή προσφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες και το υλικό μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη για οποιεσδήποτε τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

- Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού σε αυτή την ιστοσελίδα γίνεται εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη, για την οποία δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

- Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου καλύπτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

- Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει υλικό το οποίο ανήκει ή έχει παραχωρηθεί σε εμάς. Αυτό το υλικό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στο σχεδιασμό, τη διάταξη, την εμφάνιση και τα γραφικά. Η αναπαραγωγή αυτού του υλικού απαγορεύεται.

- Όλα τα εμπορικά σήματα που αναπαράγονται σε αυτή την ιστοσελίδα, τα οποία δεν είναι ιδιοκτησία μας, ή δεν εχουμε ρητή άδεια χρήσης, αναγνωρίζονται στην ιστοσελίδα.

- Κατά διαστήματα αυτή η ιστοσελίδα μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται για την εξυπηρέτησή σας με περαιτέρω πληροφορίες. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την ιστοσελίδα (ες). Δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδα (ων).

- Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου μπορεί να οδηγήσει σε αξίωση για αποζημίωση ή / και να είναι ποινικό αδίκημα. Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου υπόκειται στους νόμους.

Ευχαριστούμε,

ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.ΛΑ