Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.ΛΑ. Π.Ε. είναι φορέας εξασφάλισης των καλύτερων οικονομικών και εμπορικών συνθηκών για το φαρμακείο.

 

- Με παροχή εκπτώσεων και τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές στα παραφαρμακευτικά, ιατροτεχνολογικά και ορθοπεδικά προιόντα.

- Με προσφορές σε φάρμακα και παραφαρμακευτικά που αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες του φαρμακείου και την εποχικότητα των πωλήσεων.

- Με προωθητικές ενέργειες αποκλειστικά για τα φαρμακεία – μέλη.

- Με διανομή μερισμάτων και συμμετοχή στα κέρδη του συνεταιρισμού.

 

 

Εμπορικές Προτάσεις