Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.ΛΑ. διαθέτει φαρμακευτικά, παραφαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προιόντα, είδη βρεφανάπτυξης και εξυπηρετεί 160 φαρμακεία-μέλη αλλά και φαρμακεία πελάτες σε όλο τον νομό της Λάρισας. Για την άμεση εκτέλεση των παραγγελιών, χωρίς λάθη, και την ορθολογιστική διαχείριση του προσωπικού, επένδυσε σε συστήματα πλήρους διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, με την χρήση και της ρομποτικής, για την σωστή χωροθέτηση των αποθεμάτων και τον έλεγχο της ροής των παραγγελιών.

 

Υπηρεσίες

 

Οι παραγγελίες διανέμονται με έξι φορτηγά αυτοκίνητα που εκτελούν την διανομή στα φαρμακεία της περιφέρειας που εξυπηρετεί ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.ΛΑ και οκτώ μοτοποδήλατα που πραγματοποιούν πάνω από τετρακόσιες παραδόσεις καθημερινά στα μέλη της πόλης της Λάρισας και καλύπτουν την υπηρεσία έκτακτων αναγκών, αν υπάρχει ζωτική ανάγκη σε επείγουσες παραγγελίες.

 

Υπηρεσίες

 

Σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αλλά και ώρες εκτός ωραρίου, οι φαρμακοποιοί μπορούν ηλεκτρονικά:

  • να στείλουν το αρχείο παραγγελίας
  • να αντλούν τιμοκαταλόγους
  • να ενημερώνονται για την διαθεσιμότητα κάθε είδους
  • να πληροφορούνται για την κίνηση του λογαριασμού τους
  • και να εξυπηρετούνται άμεσα, χωρίς προβλήματα ή παραλείψεις