Το κέντρο εκπαίδευσης και υπηρεσιών υγείας Αρεταίος διοργανώνει  διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά  με την συμβολή του φαρμακοποιού στον εμβολιασμό παίδων – εφήβων & στον προσυμπτωματικό έλεγχο των γυναικών για την πρόληψη του καρκίνου του HPV την Τετάρτη 7-9-2022 στις 15.00

 

Στην επισυναπτόμενη πρόσκληση θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες  

https://pharmacorner.us3.list-manage.com/track/click?u=8a3dfe4ad56f6df87d3b0629c&id=65228b5d97&e=8fa5ac6543

 

διαδικτυακό σεμινάρι

διαδικτυακό σεμινάρι